Comunicat de presă AMDM

01
aug
2017

AMDM a obținut Certificarea ISO 9001:2015 pentru Sistemul de management al calităţii

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a obținut certificarea Sistemului de management al calității, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015.

Certificatul s-a emis în baza rezultatelor auditului, realizat de către Organismul de certificare internaţional - TÜV Thüringen, fiind recunoscută astfel alinierea AMDM la standardele internaţionale în domeniul managementului calităţii.

În afara plusului reputaţional şi de imagine, certificatul ISO 9001:2015 atestă faptul ca sistemul de management al AMDM este orientat spre implementarea bunelor practici în cadrul instituției şi spre furnizarea consecventă a serviciilor care să vină continuu în întâmpinarea cerinţelor clienţilor. Mai mult, această certificare confirmă preocuparea permanentă a AMDM pentru îmbunătăţirea activităţii şi creşterii gradului de satisfacţie a părților interesate, prin aplicarea eficace a sistemului de management al calității.

Implementarea prevederilor noi ale standardului ISO 9001:2015, prin dezvoltarea și implementarea noilor proceduri și instrucțiuni, menite să completeze documentația existentă, deja pusă în aplicare de câţiva ani, este un rezultat a unui efort considerabil depus de toţi angajații instituţiei.

De menţionat, că din anul 2014, AMDM menține un sistem de management al calității in conformitate cu ISO 9001:2008, iar din acest an aplică prevederile stabilite în versiunea nouă - ISO 9001:2015.

AMDM se află într-un proces continuu de îmbunătățire a serviciilor sale cu scopul îndeplinirii misiunii generale – realizarea politicii statului în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale prin asigurarea populaţiei cu medicamente şi dispozitive medicale calitative, inofensive, eficiente și accesibile.

 

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale