Comunicat de presă AMDM

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

Proiectul Twinning „Consolidarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ca agenţie de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale şi activităţii farmaceutice”, lansat la 9 martie 2017, a ajuns la final. Evenimentul oficial de închidere a proiectului, desfășurat la 05 martie 2019, a reunit demnitari de rang înalt,reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, oficiali din Republica Lituania şi Republica Polonă. În cadrul cuvântului de salut, Directorul general al AMDM, Vladislav Zara, a declarat că pe parcursul celor doi ani de implementare a Proiectului Twinning au fost dezbătute cinci componente:  ajustarea cadrului normativ – legal și fortificarea capacităților instituționale și organizaționale ale Agenței, fortificarea capacităților regulatorii ale Agenței în materie de autorizare a medicamentelor, fortificarea capacităților regulatorii ale Agenței în materie de dispozitive medicale, asigurarea utilizării raționale a medicamentelor și dispozitivelor medicale și tranziția deplină a Agenției la cerințele Europene. În rezultatul schimbului de experienţă, la moment, personalul Agenției dispune de abilităţi relevante în elaborarea ghidurilor practice necesare efectuării expertizei în materie de autorizare și studii clinice la cel mai înalt nivel, cunoștințe în elaborarea instrumentelor de supraveghere și punerea în aplicare a mecanismelor de monitorizare a reacțiilor adverse, aptitudini practice de înaltă performanță la capitolul dispozitive medicale. Sunt mândru și de rezultatele semnificative, atinse de laboratorul pentru Controlul Calității, care în iulie 2018, LCCM a aderat la Rețeaua Europeană Generală a Laboratoarelor Oficiale de Control a Medicamentelor, fiindu-i acordat statutul de Laborator Oficial de Control a Medicamentelor din Republica Moldova”, a specificat oficialul.

Vladislav Zara a specificat că aceste performanțe vor contribui la fortificarea imaginii AMDM în calitate de partener cu drepturi egale în rețeaua Agențiilor Europene de profil: ”Acesta a fost unul din obiectivele majore setate la început de proiect și cu mândrie pot constata că el a fost atins. Aceasta o demonstrează și rezultatele auditului BEMA, în urma căruia auditorii experți au constatat că AMDM este bine guvernată şi pregătită pentru a desfăşura activităţi de reglementare şi supraveghere în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice”.

Prezent la eveniment, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, a remarcat rezultatele obţinute de către AMDM, specificând că Uniunea Europeană va sprijini şi în continuare proiecte importante în Republica Moldova. „Acest proiect s-a finalizat, dar vor fi şi altele. Aici, există un potenţial imens, care necesită a fi valorificat. Noi suntem gata să colaborăm cu Republica Moldova. Aţi făcut un pas imens pentru a vă asocia şi noi salutăm acest lucru şi să mergem împreună înainte: Uniunea Europeană, statele - membre ale Uniunii Europene şi Republica Moldova, această frumoasă şi prietenoasă ţară”.

Secretarul General de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Boris Gâlcă, a menţionat că proiectul Twinning este cel mai valoros proiect din cadrul sistemului sanătăţii, care va permite alinierea la cadrul legislativ şi standardele Uniunii Europene în ce priveşte funcţionalitatea unei instituţii de stat: „Cu siguranţă avem rezultate cu care ne mândrim şi pe care ne dorim în alte proiecte similare. Vreau să felicit colegii mei din AMDM, pentru acele performanţe pe cale le-au înregistrat. De exemplu, AMDM deţine deja un laborator certificat aliniat la standarde europene, acel ISO specializat în domeniu. Toate acestea ne inspiră încrederea că trebuie să consolidăm în continuare sistemul medical din Republica Moldova, să investim în resurse umane, în infrastructură, în servicii calitative şi în farmacovigilenţă. Şi, desigur, Republica Moldova are nevoie ca niciodată, astăzi, de susţinerea UE în continuarea drumului spre democraţia europeană”.

Proiectul „Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova ca agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice” a fost implementat de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, împreună cu consorţiul format din Ministerul Sănătății (Republica Lituania), Agenția de Stat de Control a Medicamentului din cadrul Ministerului Sănătății (Republica Lituania), Oficiul de Înregistrare a Medicamentului, Dispozitivelor Medicale și a Produselor Biocide (Republica Polonă) și Agenția Centrală de Administrare a Proiectelor (Republica Lituania).Bugetul proiectului a constituit 1,2 mln euro, fiind finanţat de către Uniunea Europeană.

Noutăţi

09
aug
2019

AMDM a retras din Nomenclatorul de stat ambele forme ale produsului medicamentos STRIM

05
aug
2019

În perioada 29 iulie – 2 august 2019, AMDM a întreprins o serie de acțiuni pentru a elucida aspectele de siguranță a produsului medicamentos STRIM.

30
iul
2019

În vederea implementării sistemului informațiomal automatizat intern și actualizării nomenclatorului/clasificatorului, solicităm să ne informați, dacă veți depista careva greșeli sau informații lip

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale