Comunicat de presă AMDM

18
iun
2019

AMDM și-a reconfirmat corespunderea cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) și-a reconfirmat corespunderea cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015. Reconfirmarea calității serviciilor prestate de către AMDM este rezultatul misiunii de audit desfășurate la 10 iunie 2019 de către auditorul TÜVKarpat, care este partenerul român al organismului de certificare sisteme de management si personal al TÜV Thüringen e.V. Germania.

Rezultatele evaluării au fost prezentate în cadrul unei ședințe, prezidate de către Directorul General al AMDM, Vladislav Zara.

În intervenția sa, Directorul General a mulțumit membrilor echipei de audit pentru recomandările formulate în cadrul fiecărei misiuni desfășurate. "Viziunea AMDM constă în consolidarea statutului de autoritate naţională de referinţă în domeniul medicamentului de uz uman şi în controlul performanţelor şi securităţii dispozitivelor medicale aflate în utilizare; consolidarea statutului de sursă de încredere în obţinerea  informaţiei exacte în domeniul medicamentului de uz uman, furnizate în timp util către părţile interesate. Iată de ce ralierea la cele mai înalte standarde în domeniul medicamentului ne provoacă să îmbunătățim în continuu procesele de lucru și să devenim mai eficienți.", a punctat Vladislav Zara.

La rândul său, șeful echipei de audit, Veronica Oprea, a apreciat angajamentul și determinarea instituției de a-și consolida în permanență sistemul de management al calității. Totodată, expertul a constatat îmbunătățirea proceselor operaționale și implicit, a calității serviciilor prestate.

Evaluării au fost supuse atât Aparatul Central al AMDM, cât și departamentele cheie. Experții au verificat procesele de lucru, inclusiv prin prisma implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor anterioare.

Astfel, experții organului de certificare au stabilit că procedura de autorizare, activităţile de reglemenatre și evaluare a dispozitivelor medicale, licențierea activității farmaceutice și alte atribuții exercitate de către instituție corespund cerinţelor standardului internaţional,  iar conducerea AMDM asigură modernizarea continuă a activităţii şi îmbunătățirea indicatorilor de performanță.

Certificatul ISO 9001:2015 atestă faptul ca sistemul de management al AMDM este orientat spre implementarea bunelor practici în cadrul instituției şi spre furnizarea consecventă a serviciilor care să vină continuu în întâmpinarea cerinţelor clienţilor. Mai mult, această certificare confirmă preocuparea permanentă a AMDM pentru îmbunătăţirea activităţii şi creşterii gradului de satisfacţie a părților interesate, prin aplicarea eficace a sistemului de management al calității.

 

Noutăţi

12
sep
2019

„Raportând reacții adverse puteți reduce suferința și puteți salva vieți!”

09
aug
2019

AMDM a retras din Nomenclatorul de stat ambele forme ale produsului medicamentos STRIM

05
aug
2019

În perioada 29 iulie – 2 august 2019, AMDM a întreprins o serie de acțiuni pentru a elucida aspectele de siguranță a produsului medicamentos STRIM.

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale