Comunicat de presă cu referire la apariţia în mass media a unor informaţii eronate cu privire la preţurile de producător la medicamente

16
feb
2016

UPDATE: 17.02.2016

          O altă gafă a autoarei este menţionarea faptului că s-au scumpit cele 108 produse medicamentoase de origine autohtonă, înregistrate în Ordin.

          Remarcăm că preţurile acestor medicamente nu au suferit modificări comparativ cu anul precedent. Ba mai mult, în decurs de un an nu au fost înregistrate majorări pentru medicamentele produse în Republica Moldova. Asta în contextul în care ar fi necesară o ajustare de preţuri, întrucât materia primă pentru medicamentele autohtone este din import, iar influenţa cursului valutar se lasă simţită şi aici.

16.02.2016

          AMDM vine cu detalii la subiectul plasat pe portalul www.e-sanatate.md, la data de 16 februarie 2016 cu titlul Se scumpesc medicamentele. Prețul unor preparate a crescut cu câteva mii de lei”.

          În materialul său, autoarea Sorina Bujarov a utilizat termeni eronaţi şi date necontrolate, astfel, inducând în eroare mass media şi populaţia Republicii Moldova.

          Ţinând cont de faptul că platforma www.e-sanatate.md este o sursă de informare cu profil medical şi serveşte drept reper pentru celelalte canale media, venim cu date oficiale şi veridice.

          Subiectul privind preţurile de producător la medicamente este unul foarte mediatizat şi trebuie abordat foarte atent.

          Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, procedura de înregistrare a preţului de producător la medicamente se efectuează lunar şi preţul aprobat, pentru perioada de un an, depinde de cursul valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei.

          In acest sens, vă informăm că cca 85% din medicamentele înregistrate în Republica Moldova sunt din import şi preţurile pentru aceste medicamente se înregistrează în valută străină şi în moneda naţională.

          Menţionăm, că în Ordinul aprobat de Ministerul Sănătăţii la data de 15.02.2016 preţurile în valută străină sunt în scădere cu 7,60% faţă de anul 2015, iar în moneda naţională – în creştere cu 1,71%. Acest fenomen se explică prin deprecierea leului moldovenesc în raport cu valutele străine.

          In materialul plasat pe platforma www.e-sanatate.md au fost confundaţi următorii termeni: înregistrare1, reevaluare2 şi revizuire3 a preţului de producător la medicamente.

          Autoarea, fără a consulta legislaţia în vigoare, scrie că Legea însă nu prevede mecanisme de reducere a costului la medicamente dacă valuta națională se apreciază. În aprilie anul trecut însă deputații au votat în primă lectură un proiect de lege care ar permite Ministerului Sănătății să ieftinească costul medicamentelor, în cazul în care valuta națională se apreciază. Documentul însă nu a mai fost dicutat în a doua lectură”.

          Remarcăm faptul că, mecanismul de reducere a preţului la medicamente a fost aprobat prin Legea nr.53 din 03.04.15 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente. Mai mult ca atât, în anul 2015, prevederile legii au fost şi aplicate prin aprobarea a 3 Ordine ale MS "Cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente" şi anume: nr. 320 din 30.04.2015; nr. 335 din 07.05.2015 şi nr. 419 din 29.05.2015. Semnarea acestor Ordine a dus la diminuarea preţurilor pentru 774 denumiri de medicamente.

          Revenind la Ordin MSRM nr. 59 "Cu privire la înregistrarea preţurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman", semnat la data de 15.02.2016, vă informăm că acesta conţine 402 produse farmaceutice, divizate în 2 anexe:

  • în prima anexa au fost incluse 377 medicamente cu preţuri înregistrate, care vor fi valabile timp de un an de la data semnării Ordinului de către MS.
  • anexa 2 conţine 25 medicamente generice cu preţuri reevaluate, în sensul diminuării şi nu majorate, după cum a fost specificat în material.

          Cât priveşte produsele medicamentoase menţionate în materialul jurnalistic, ca având preţuri cu aproape 7000 lei mai mult decât în anul precedent, vă prezentăm tabelul cu date:

Denumirea comercială

Forma farmace-utică

Doza

Divizare

Preţ MDL 2015

Preţ EUR 2015

Preţ MDL 2016

Preţ EUR 2016

Preţ 2016/2015 EUR (în %)

Preţ 2016/2015 MDL (în %)

Perjeta®

conc./sol. perf.

30 mg/ml

14 ml N 1

50703,31

2607,94

55392,87

2574,70

-1,27

9,25

Herceptin®

sol. inj.

600 mg/5 ml

5 ml N1

30371,90

1467,05

29600,88

1375,87

-6,22

-2,54

MabThera®

conc./sol. perf.

500 mg/50 ml

50 ml N1

19354,99

995,53

21418,13

995,53

0,00

10,66

          AMDM regretă faptul că această ştire a servit drept sursă de inspiraţie şi pentru alte canale media, lucru care a dus la dezinformarea populaţiei.

          Nota Bene:

          Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este o instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii şi are ca scop de bază realizarea politicii statului în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale în scopul promovării şi protejării sănătăţii publice prin asigurarea cu medicamente şi dispozitive medicale de calitate, inofensive, eficiente şi accesibile. Pentru cei care doresc să se informeze din prima sursă, recomandăm solicitarea oficială a informaţiilor de la AMDM.


1înregistrarea preţului de producător  care este  procedura de includere a preţului de producător după declararea şi aprobarea acestuia de către Minister, în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente.

2reevaluarea preţului de producător termen utilizat în cazul ajustării preţurilor pentru medicamentele generice în urma înregistrării preţurilor pentru medicamentele originale. Conform prevederilor legale, preţul medicamentelor generice nu poate depăşi 75% din preţul medicamentului original.

3revizuirea preţului de producător apare în urma fluctuaţiei cursului valutar. Conform Legii RM nr. 1409 din 17. 12.1997  cu privire la medicamente, revizuirea se efectuează:

a) în cazul în care se constată deprecierea cu mai mult de 5% a monedei naţionale în raport cu valuta preţului inclus în Catalogul naţional de preţuri (USD/EUR) de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi menţinerea acestei modificări a cursului oficial mediu de schimb valutar în decurs de cel puţin o lună de zile;

b) în cazul în care se constată aprecierea cu 3% şi mai mult a monedei naţionale în raport cu valuta preţului inclus în Catalogul naţional de preţuri (USD/EUR) de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi menţinerea acestei modificări a cursului oficial mediu de schimb valutar în decurs de cel puţin o lună de zile”.

 

Noutăţi

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

25
oct
2018

Lansarea ghișeului unic de gestionare și eliberare a actelor permisive, discutată de către conducerea AMDM cu delegaţia Republicii Serbia

17
oct
2018

Dulciuri şi cadouri pentru copii din partea AMDM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale