ÎNREGISTRAREA PREŢULUI DE PRODUCĂTOR

          Înregistrarea preţului de producător – procedura de includere a preţului de producător, după declararea şi aprobarea acestuia de către Minister în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente.

          Activitatea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi Ministerului Sănătăţii referitor la procesele de avizare, aprobare şi formare a preţurilor de producător la medicamente este reglementată de:

  1. Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.

          Regulamentul cu privire la modul de aprobare a preţurilor de producător la medicamente este elaborat în scopul asigurării accesibilităţii economice şi intereselor sociale ale consumatorilor, precum şi transparenţei măsurilor care reglementează formarea preţurilor la medicamente.

          Regulamentul este executoriu pentru toţi agenţii economici din Republica Moldova, operatori ai pieţei medicamentelor şi se aplică medicamentelor incluse în Nomenclatorul de stat al medicamentelor. 

Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente
Web-adresele ţărilor de referinţă pentru comparaţia preţurilor de producător la medicamente
Actele necesare privind aprobarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente pentru producători autohtoni
Actele necesare privind aprobarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente pentru producători străini
Ordine ale Ministerului Sănătăţi

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale