anunţ important

Atarax (Hydroxyzine) – noi restricţii pentru medicamentele cu conţinut de Hidroxizină, pentru  minimizarea în continuare a riscului cunoscut de prelungire a intervalului QT

În atenţia profesioniştilor din domeniul Sănătăţii

Indicaţii terapeutice

Hidroxizin este indicat în:

-        Tratamentul simptomatic al anxietăţii la adulţi;

-        Tratamentul simptomatic al pruritului;

-        În calitate de remediu sedativ în premedicaţie;

Mesaje-cheie

Scopul acestei scrisori este de a vă informa cu privire la avertismentele consolidate ce ţin de siguranța medicamentelor cu conţinut de Hidrohizină, recent publicate de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), Comitetul de Farmacovigilenţă pentru Evaluarea Riscului (PRAC).

Sunt incluse restricții suplimentare pentru medicamentele cu conţinut de Hidrohizină, acestea includ:

  • Hidroxizina este contraindicată la pacienţii cu forma dobîndită sau congenitală a  intervalului QT prelungit sau cu riscul cunoscut al factorului de prelungire QT
  • La pacienţii vîrstnici, Hidroxizina nu este recomandată
  • Doza maximă zilnică la adulti nu trebuie să depăşească 100 mg
  • La copiii cu masa corporală mai mare de 40 kg, doza maximă zilnică trebuie sa fie 2mg/kg/zi

Hidroxizina trebuie utilizată la cea mai mică doză efectivă, cu tratament de cea mai scurtă durată posibil.

Pentru orice alte întrebari şi informaţii ce ţin de Atarax, vă rugăm să contactaţi Biroul Reprezentativ GlaxoSmithKline (GSK) Exp. Ltd, Str. Puşkin, 60/2, Chişinău, MD 2005, Republica Moldova.

NOTĂ:

În Nomenclatorul de Stat este înregistrate produsul medicamentos cu DC: Atarax® (DCI- Hydroxyzini dihydrochloridum).

Noutăţi

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

25
oct
2018

Lansarea ghișeului unic de gestionare și eliberare a actelor permisive, discutată de către conducerea AMDM cu delegaţia Republicii Serbia

17
oct
2018

Dulciuri şi cadouri pentru copii din partea AMDM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale