comunicat ema

Zelboraf 240 mg comprimate filmate (vemurafenib) Informaţii actualizate despre potențarea toxicităţii cauzate de iradiere

Octombrie 2015

          Stimate Profesionist din domeniul sănătăţii,

          Compania farmaceutică F. Hoffmann-La Roche Ltd. (denumită în continuare Roche), doreşte să vă informeze în legătură cu următoarele aspecte de siguranță asociate tratamentului cu medicamentul Zelboraf:
 

Rezumat 

• La pacienţii trataţi cu radioterapie înaintea, în timpul sau ulterior tratamentului cu medicamentul Zelboraf, au fost raportate leziuni severe de iradiere, inclusiv cazuri letale.
• În general, afectarea s-a limitat la nivel cutanat, însă în unele cazuri au fost implicate şi organele interne. 
• Medicamentul Zelboraf trebuie utilizat cu prudenţă atunci când este administrat înaintea, în timpul sau ulterior curelor de radioterapie.
Prezenta comunicare este transmisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA)

          Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective
          O analiză a profilului de siguranţă care a examinat evenimentele adverse asociate radioterapiei, raportate la pacienţii trataţi cu vemurafenib, a concluzionat faptul că potențarea toxicităţii cauzate de radioterapie constituie o reacţie adversă indusă de vemurafenib. Această concluzie se bazează pe studiul a 201 de cazuri de leziuni de iradiere, catalogate drept reactivare a leziunilor post-iradiere (n=8 cazuri), respective sensibilizare la iradiere (n=12 cazuri). Natura şi gravitatea reacțiilor în toate cele 20 de cazuri au depăşit estimările privind gradul de toleranţă al ţesutului cutanat la radioterapie.
Incidenţa leziunilor asociate radioterapiei observate în studiile clinice de fază III şi fază IV cu vemurafenib a fost de 5,2%, respectiv 6 % (IÎ 1,71-11,74, 3,14-10,25). În majoritatea cazurilor, pacienţii au fost expuși unor doze de radioterapie de minimum 2 Gy/zi.

          Reactivarea leziunilor post-iradiere
Cele 8 cazuri de reactivare post-iradiere au fost caracterizate prin inflamaţie acută limitată la nivelul zonei iradiate, declanşată de administrarea de Zelboraf la ≥ 7 zile după finalizarea radioterapiei. În 5 din cele 8 cazuri (62%) a fost afectat ţesutul cutanat, iar în restul cazurilor a fost afectat plămânul (n=2), respectiv vezica urinară (n=1).
Reacţiile cutanate au fost variate, incluzând eritem, leziuni hiperkeratozice, eczematoase, veziculare şi ulcerative. La pacienţii cu reacţii cutanate, durata medie de timp dintre încheierea radioterapiei şi iniţierea tratamentului cu Zelboraf a fost de 31 de zile (interval 21-42); în cazul reacţiilor necutanate, intervalul a fost de 26 şi 28 de zile pentru afectarea pulmonară şi de 1460 zile pentru afectarea la nivelul vezicii urinare. Durata medie de timp până la apariţia reacţiei de reactivare după administrarea dozei iniţiale de Zelboraf este de 12 zile (interval 7-21 zile) pentru leziunile cutanate, 24 zile pentru pneumonie şi 1 zi pentru cistită.

          Sensibilizare la iradiere
Cele 12 cazuri de sensibilizare la iradiere au arătat potențarea reacţiei induse de radioterapie, evidenţiată printr-o gravitate mai mare decât cea aşteptată a leziunilor locale de iradiere. Din cele 12 cazuri, 9 evenimente au implicat ţesutul cutanat, 3 evenimente esofagul, 1 eveniment țesutul hepatic şi 1 eveniment rectul. Caracteristicile sensibilizării cutanate la iradiere sunt similare reacţiilor cutanate de reactivare post-iradiere. Cu excepţia unui caz, tratamentul a fost administrat concomitent cu radioterapia sau în interval de 3 zile după încheierea radioterapiei. În cazurile raportate, intervalul de timp până la apariţia reacţiei după iniţierea radioterapiei sau a tratamentului cu Zelboraf a fost cuprins între 3 şi 27 zile (valoare medie = 10 zile, mediană = 8,5 zile).
Au existat 3 cazuri letale: unul dintre cazuri privește un pacient care a dezvoltat necroză hepatică de iradiere la 10 săptămâni după primirea unui regim fracţionat de radioterapie în doză de 20 Gy la nivelul coloanei vertebrale toracice, în timp ce urma tratament cu Zelboraf. Celelalte două cazuri au fost reprezentate de pacienţi care au dezvoltat esofagită de iradiere, la unul dintre aceştia fiind raportată agravarea esofagitei de la gradul 1 la gradul 4, în interval de 10 zile după începerea tratamentului cu Zelboraf. Informaţiile referitoare la celălalt caz de esofagită cu rezultat letal sunt limitate.
Informaţiile despre medicament vor fi actualizate pentru a include datele referitoare la riscul de potențare a toxicităţii induse de iradiere.
Medicamentul Zelboraf este indicat pentru tratamentul melanomului inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutaţia BRAF V600.

          Apel la raportarea de reacţii adverse
Este important să raportaţi orice reacţii adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului Zelboraf (vemurafenib), către Agenţia Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ,în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul “Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale www.amed.md .

 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

          ! Notă:
          În Nomenclatorul de Stat este înregistrat produsul medicamentos Zelboraf® (DCI: Vemurafenib).

          Referinţă:
http://www.anm.ro/anmdm/_/COMUNICARI%20DIRECTE/DHPC%20Zelboraf_clean_fin...

Noutăţi

18
iun
2019

AMDM și-a reconfirmat corespunderea cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015

06
iun
2019

05 mai 2019

22
mai
2019

Situația pe piața farmaceutică, aprilie 2019

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale