Medicamentele care conţin valproat şi derivaţi: Noi restricţii de administrare; aplicarea Programului de prevenire a sarcinii

Noiembrie 2018

Medicamentele care conţin valproat şi derivaţi: Noi restricţii de administrare; aplicarea Programului de prevenire a sarcinii

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,
De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, compania Sanofi, deţinătorul Certificatelor de Înregistrare pentru medicamentele Depakine şi Depakine Chrono, care conţin valproat şi/sau derivaţi, doreşte să vă informeze asupra existenţei unor noi contraindicaţii importante, întărirea de atenţionări şi măsuri pentru a preveni expunerea la valproat în timpul sarcinii.
Rezumat

 • Valproatul nu trebuie utilizat la copii de sex feminin, adolescente şi femei aflate la vârsta fertilă, decât dacă alte tratamente nu sunt eficace sau nu sunt tolerate.
 • Copiii expuşi in utero la valproat prezintă un risc crescut de apariţie a tulburărilor de dezvoltare (în până la 30-40% din cazuri) şi a malformaţiilor congenitale (în aproximativ 10% din cazuri).
 • În ceea ce priveşte utilizarea în sarcină şi la femeile aflate la vârsta fertilă, se aplică noi contraindicaţii:

În cazul epilepsiei

 • utilizarea valproatului este contraindicată în sarcină, cu excepţia cazului în care nu există o alternativă adecvată de tratament
 • utilizarea valproatului este contraindicată la femeile aflate la vârsta fertilă, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Programul de prevenire a sarcinii (enumerate mai jos)

În cazul tulburării bipolare

 • utilizarea valproatului este contraindicată în sarcină
 • utilizarea valproatului este contraindicată la femeile aflate la vârsta fertilă, dacă nu sunt respectate condiţiile prevăzute în Programul de prevenire a sarcinii (enumerate mai jos).
 • În cazul femeilor aflate la vârsta fertilă care utilizează valproat, este posibil să fie necesară reevaluarea tratamentului pentru a stabili dacă sunt respectate condiţiile prevăzute în Programul de prevenire a sarcinii (enumerate mai jos).
  Elemente cheie ale Programului de prevenire a sarcinii:
 • Medicul prescriptor trebuie să se asigure că:

 • în fiecare caz în parte, trebuie analizate circumstanţele individuale, cu implicarea pacientei în discuţie, pentru a garanta angajamentul acesteia, a discuta opţiunile terapeutice şi pentru a asigura faptul că pacienta înţelege riscurile şi măsurile care trebuie luate pentru a reduce la minimum aceste riscuri.
 • se evaluează riscul potenţial de sarcină pentru toate pacientele.
 • pacienta a înţeles şi a luat la cunoştinţă despre riscul de apariţie a malformaţiilor congenitale şi a tulburărilor de dezvoltare neurologică, inclusiv amploarea acestor riscuri pentru copiii expuşi la valproat in utero.
 • pacienta înţelege necesitatea de a efectua un test de sarcină înainte de iniţierea tratamentului, precum şi în timpul acestuia, ori de câte ori este nevoie.
 • pacienta este sfătuită în ceea ce priveşte contracepţia şi este capabilă să se conformeze necesităţii de a utiliza mijloace eficace de contracepţie, fără întrerupere, pe întreaga durată a tratamentului cu valproat.
 • pacienta înţelege necesitatea reevaluării periodice a tratamentului (cel puţin anuală) de către un medic cu experienţă în abordarea terapeutică a epilepsiei/tulburării bipolare. 
 • pacienta înţelege necesitatea de a se adresa medicului imediat ce intenţionează să rămână gravidă, asigurându-se astfel o discuţie în timp util şi schimbarea tratamentului cu unul alternativ înainte de concepţie şi înainte de renunţarea la măsurile contraceptive.
 • pacienta înţelege necesitatea de a se adresa imediat medicului său în caz de sarcină.
 • pacienta a primit Ghidul pacientei.
 • pacienta a confirmat înţelegerea riscurilor şi precauţiilor necesare asociate cu utilizarea valproatului (Formularul anual de luare la cunoştinţă a riscurilor).
  Aceste condiţii sunt valabile şi în cazul femeilor care nu sunt active din punct de vedere sexual, cu excepţia situaţiei în care medicul prescriptor consideră că există argumente ferme care să indice absenţa riscului de apariţie a sarcinii.
  Instrucţiuni mai detaliate legate de următoarele subiecte sunt oferite în Anexa 1 a acestei comunicări:
 • utilizarea valproatului la copiii de sex feminin şi adolescente,
 • necesitatea de a exclude prezenţa unei sarcini înainte de iniţierea tratamentului cu valproat,
 • utilizarea de metode contraceptive eficace,
 • evaluarea anuală a tratamentului de către un medic specialist,
 • utilizarea formularului anual de luare la cunoştinţă a riscurilor (la iniţierea tratamentului şi cu ocazia reevaluării tratamentului, cel puţin anual),
 • modalitatea de gestionare a tratamentului cu valproat în momentul planificării unei sarcini şi pe parcursul acesteia,
 • măsuri specifice pe care farmacistul trebuie să le ia, cum este furnizarea cardului pentru pacientă.
 • Informaţiile despre produs ale tuturor medicamentelor care conţin valproat vor fi actualizate corespunzător.

  Materiale educaţionale
  Pentru a veni în ajutorul profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi al pacientelor, astfel încât să fie evitată expunerea la valproat pe durata sarcinii, precum şi pentru a informa profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacientele/persoanele care le îngrijesc asupra riscurilor legate de utilizarea valproatului şi asupra condiţiilor de utilizare, se vor distribui următoarele materiale: Cardul pacientei (aplicat pe ambalajul secundar), Ghidul pacientei, Formularul anual de luare la cunoştinţă a riscurilor şi Ghidul profesioniştilor din domeniul sănătăţii implicaţi în îngrijirea femeilor aflate la vârsta fertilă, care utilizează valproat.
  Ghidul pacientei şi Cardul pacientei trebuie înmânate tuturor femeilor aflate la vârsta fertilă, care utilizează valproat. La momentul iniţierii tratamentului şi cu ocazia fiecărei reevaluări anuale a tratamentului cu valproat, realizată de către un medic specialist, trebuie utilizat un Formular anual de luare la cunoştinţă a riscurilor.
  Informaţii generale
  În anul 2014, atenţionările şi restricţiile în utilizarea medicamentelor care conţin valproat la femei, adolescente şi copii de sex feminin au fost întărite, pentru a reduce la minimum riscul de apariţie a malformaţiilor şi a problemelor de dezvoltare la copiii expuşi la valproat in utero. În prezent, experţii în probleme de siguranţă ai EMA din Comitetul pentru evaluarea riscului în materie de farmacovigilenţă (PRAC) au revizuit impactul acestor măsuri, ca urmare a preocupărilor privind insuficienta eficacitate în creşterea conştientizării şi reducerea corespunzătoare a utilizării de valproat în timpul sarcinii. PRAC a găsit bine întemeiate aceste preocupări, adoptând prin urmare noi măsuri.
  Riscul de evoluţie anormală a sarcinii
  Utilizarea de valproat este asociată cu un risc de evoluţie anormală a sarcinii proporţional cu doza, indiferent dacă este administrat în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente. Datele sugerează că, în cazul utilizării valproatului în tratamentul epilepsiei în asociere cu alte medicamente, riscul de evoluţie anormală a sarcinii este mai ridicat decât la administrarea în monoterapie.

 • Riscul de apariţie a malformaţiilor congenitale este de aproximativ 10%, în timp ce studiile efectuate la copii preşcolari expuşi in utero la valproat arată că până la 30-40% dintre aceştia au întârzieri în dezvoltare în primii ani ai copilăriei, cum sunt întârzieri în achiziţia vorbirii şi a mersului, prezentând abilităţi intelectuale mai scăzute, tulburări de vorbire şi probleme de memorie.
 • Coeficientul de inteligenţă (IQ) măsurat într-un studiu efectuat la copii cu vârsta de 6 ani care aveau antecedente de expunere la valproat in utero a fost în medie cu 7-10 puncte mai mic decât cel al copiilor expuşi la alte medicamente antiepileptice.
 • Datele disponibile arată că expunerea copiilor la valproat in utero este asociată cu un risc crescut de a fi diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (aproximativ de trei ori mai mare) şi autism diagnosticat în copilărie (de aproximativ cinci ori mai mare), comparativ cu populaţia generală
 • Date limitate sugerează că expunerea copiilor la valproat in utero îi face mai susceptibili la apariţia simptomelor tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (ADHD).
 • Apel la raportarea reacţiilor adverse

  Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conţin valproat (valproat de sodiu sau/şi acid valproic) către Agenţia Medicamentului şi  Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare  spontană utilizând FIŞA-COMUNICARE DESPRE  REACŢIILE  ADVERSE sau lipsa eficacităţii  medicamentelor  şi  altor  produse medicamentoase disponibilă pe pagina de web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (www.amed.md), la secţiunea “Farmacovigilenţa, Medicul comunică.
  Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentantul deţinătorului Certificatelor de Înregistrare, la următoarele date de contact:

  Reprezentant al deţinătorului CÎ

  Medicament

  Email

  Telefon

  Fax

  Sanofi Romania SRL

  Depakine, Depakine Chrono

  pv.ro@sanofi.com

  021 317 31 36

  021 317 31 34

   Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă.
  Pentru întrebări şi informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

  Reprezentant al deţinătorului CÎ

  Medicament

  Adresa

  Email

  Telefon

  Fax

  Sanofi Romania SRL

  Depakine,

  Depakine Chrono

  Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, sector 2, Bucureşti

  pv.ro@sanofi.com

  021 317 31 36

  021 317 31 34

  Anexa 1 - Informaţii suplimentare despre Programul de prevenire a sarcinii
  Următoarele informaţii trebuie citite împreună cu condiţiile prevăzute în Programul de prevenire a sarcinii care sunt enunţate în comunicare.
  Copii de sex feminin şi adolescente
  Tratamentul cu valproat nu trebuie prescris copiilor de sex feminin şi adolescentelor sau femeilor aflate la vârsta fertilă, cu excepţia cazului în care nu există o alternativă adecvată de tratament. Medicii prescriptori trebuie să se asigure că părinţii/tutorii copiilor de sex feminin şi adolescentelor care utilizează valproat înţeleg că trebuie să se adreseze medicului specialist imediat ce apare menarha. Medicul prescriptor trebuie să se asigure că părinţilor/tutorilor adolescentelor care au avut menarhă le sunt furnizate informaţii complete despre riscurile de apariţie a malformaţiilor congenitale şi tulburărilor de dezvoltare neurologică, inclusiv amploarea acestor riscuri pentru copiii expuşi la valproat in utero. La pacientele care au avut menarhă, medicul prescriptor trebuie să reevalueze anual necesitatea tratamentului cu valproat şi să ia în considerare opţiuni alternative de tratament. Dacă administrarea de valproat este singurul tratament adecvat, trebuie discutat despre necesitatea de a utiliza metode de contracepţie eficace şi despre toate celelalte condiţii ale programului de prevenire a sarcinii. În cazul copiilor de sex feminin şi adolescentelor, medicul specialist trebuie să depună toate eforturile pentru a găsi o alternativă terapeutică înainte ca acestea să ajungă la vârsta adultă.
  Test de sarcină
  Înainte de iniţierea tratamentului cu valproat trebuie exclusă prezenţa sarcinii. Tratamentul cu valproat nu trebuie iniţiat la femeile aflate la vârsta fertilă care nu au un rezultat negativ la testul de sarcină (testul de sarcină din plasmă), confirmat de către un specialist din domeniul sănătăţii, pentru a elimina orice utilizare accidentală în sarcină.
  Contracepţia
  Femeile aflate la vârsta fertilă cărora li se prescrie tratament cu valproat trebuie să utilizeze metode eficace de contracepţie, pe întreaga durată a tratamentului cu valproat, fără întrerupere. Acestor paciente trebuie să li se ofere informaţii complete referitoare la prevenirea sarcinii şi trebuie să fie îndrumate către medicul specialist pentru sfaturi legate de contracepţie, dacă nu utilizează metode de contracepţie eficace. Trebuie utilizată cel puţin o metodă eficace de contracepţie (de preferat o metodă independentă de utilizator, cum este un dispozitiv intrauterin sau un implant) sau două metode complementare de contracepţie, dintre care o metodă tip barieră. În fiecare caz în parte, trebuie analizate circumstanţele individuale, atunci când se alege metoda contraceptivă, cu implicarea pacientei în discuţie, pentru a garanta angajamentul acesteia şi complianţa la metoda contraceptivă aleasă. Chiar dacă prezintă amenoree, pacienta trebuie să respecte toate recomandările legate de contracepţia eficace.
  Reevaluările anuale alte tratamentului realizate de către medicul specialist
  Medicul specialist trebuie să reevalueze cel puţin anual dacă tratamentul cu valproat este cel mai potrivit pentru pacientă. Medicul specialist trebuie să discute despre formularul anual de luare la cunoştinţă a riscurilor, atât la iniţierea tratamentului, cât şi cu ocazia fiecărei reevaluări anuale şi să se asigure că pacienta a înţeles conţinutul acestuia.
  Planificarea sarcinilor
  În ceea ce priveşte indicaţia de tratament în epilepsie, dacă o femeie intenţionează să rămână gravidă, tratamentul cu valproat trebuie reevaluat de către un medic specialist cu experienţă în tratamentul epilepsiei, care să ia în considerare opţiuni alternative de tratament. Trebuie depuse toate eforturile pentru ca, înainte de concepţie şi înainte de întreruperea contracepţiei, tratamentul să fie schimbat cu o alternativă adecvată. Dacă nu este posibilă schimbarea tratamentului, pacienta trebuie instruită despre riscurile pentru făt ale tratamentului cu valproat, pentru a o ajuta să ia o decizie informată legată de planificarea familială.
  În ceea ce priveşte indicaţiile de tratament în tulburarea bipolară, dacă o femeie intenţionează să rămână gravidă trebuie să se adreseze unui medic specialist cu experienţă în tratamentul tulburării bipolare, iar tratamentul cu valproat trebuie întrerupt şi, dacă este nevoie, schimbat cu un alt tratament, înainte de concepţie şi înainte de întreruperea contracepţiei.
  În caz de sarcină
  Utilizarea valproatului în tratamentul tulburării bipolare este contraindicată în timpul sarcinii. Utilizarea valproatului în tratamentul epilepsiei este contraindicată în timpul sarcinii, cu excepţia situaţiei în care nu există o alternativă adecvată de tratament.
  Dacă o femeie care utilizează valproat rămâne gravidă, trebuie îndrumată imediat către un medic specialist pentru reevaluarea tratamentului cu valproat şi luarea în considerarea de alternative terapeutice. În timpul sarcinii, convulsiile tonico-clonice materne şi status epilepticus asociat cu hipoxie pot avea un risc deosebit de deces pentru mamă şi pentru făt.
  Dacă, în ciuda riscurilor cunoscute, asociate cu utilizarea valproatului în sarcină, şi după o analiză atentă a variantelor alternative de tratament, în situaţii excepţionale, o femeie gravidă trebuie să utilizeze valproat ca tratament pentru epilepsie, se recomandă ca: să se utilizeze doza minimă eficace, iar doza zilnică să fie divizată în câteva prize mai mici, care să fie administrate pe parcursul zilei. Este de preferat utilizarea unei forme farmaceutice cu eliberare prelungită în detrimentul altor forme farmaceutice, pentru a evita atingerea unor concentraţii plasmatice ridicate.

  Toate pacientele a căror sarcină a fost expusă la valproat şi partenerii acestora trebuie trimişi la medici cu specialitatea genetică medicală, pentru evaluare şi consiliere în ceea ce priveşte sarcina expusă. Trebuie efectuată monitorizare prenatală de specialitate pentru detectarea posibilei apariţii a defectelor de tub neural sau a altor malformaţii. Administrarea suplimentelor cu folat înainte de sarcină poate scădea riscul de apariţie a defectelor de tub neural, care pot apărea în toate sarcinile. Cu toate acestea, dovezile disponibile nu arată că folatul previne defectele congenitale sau malformaţiile cauzate de expunerea la valproat.
  Farmacistul trebuie să se asigure că la fiecare eliberare de reţetă de valproat este oferit cardul pacientei, iar pacientele înţeleg conţinutul acestui card. întăreşte recomandările pentru utilizarea în condiţii de siguranţă, inclusiv necesitatea utilizării unei metode eficace de contracepţie. pacientele sunt sfătuite să nu oprească tratamentul cu valproat şi să se adreseze imediat unui medic specialist în caz de sarcină planificată sau suspectată. eliberează valproatul în ambalajul original care conţine un avertisment pe ambalajul secundar. În unele ţări, unde valproatul este scos din ambalajul original în farmacii pentru eliberare fracţionată, acest lucru trebuie evitat. În situaţiile în care acest lucru nu poate fi evitat, se va furniza întotdeauna un exemplar de prospect, cardul pentru pacientă şi ambalajul secundar, dacă este disponibil.
  Toate pacientele a căror sarcină a fost expusă la valproat şi partenerii acestora trebuie trimişi la medici cu specialitatea genetică medicală, pentru evaluare şi consiliere în ceea ce priveşte sarcina expusă. Trebuie efectuată monitorizare prenatală de specialitate pentru detectarea posibilei apariţii a defectelor de tub neural sau a altor malformaţii. Administrarea suplimentelor cu folat înainte de sarcină poate scădea riscul de apariţie a defectelor de tub neural, care pot apărea în toate sarcinile. Cu toate acestea, dovezile disponibile nu arată că folatul previne defectele congenitale sau malformaţiile cauzate de expunerea la valproat.

   


  1 Meador K, Reynolds MW, Crean S, et al. Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res 2008; 81(1):1-13
  2 Meador KJ, Penovich P, Baker GA, et al. Antiepileptic drug use in women of childbearing age. Epilepsy Behav 2009; 15(3):339-43.
  3 Bromley RL, Mawer G, Clayton-Smith J, et al. Autism spectrum disorders following in utero exposure to antiepileptic drugs. Neurology 2008; 71(23):1923-4.
  4 Cummings C, Stewart M, Stevenson M, et al. Neurodevelopment of children exposed in utero to lamotrigine, sodium valproate and carbamazepine. Arch Dis Child 2011 July; 96(7):643-7
  5 Christensen J, Grønborg TK, Sørensen MJ et al. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA. 2013; 309(16):1696-703.
  Cohen MJ, Meador KJ, Browning N, et al. Fetal antiepileptic drug exposure: Adaptive and emotional/behavioral functioning at age 6years. Epilepsy Behav 2013; 29(2):308-15.
  7 Cohen M.J et al. Fetal Antiepileptic Drug Exposure: Motor, Adaptive and Emotional/Behavioural Functioning at age 3 years. Epilepsy Behav. 2011; 22(2):240-246

   

   

   

   

Noutăţi

08
oct
2019

AMDM invită distribuitori de medicamente şi farmacii la o discuție preliminară privind monitorizarea activă a stocurilor de produse farmaceutice

12
sep
2019

„Raportând reacții adverse puteți reduce suferința și puteți salva vieți!”

09
aug
2019

AMDM a retras din Nomenclatorul de stat ambele forme ale produsului medicamentos STRIM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale