Xofigo (diclorură de radiu-223): noi restricții de utilizare, determinate de un risc crescut de apariţie a fracturilor și de o tendință de mortalitate crescută

August 2018

Xofigo (diclorură de radiu-223): noi restricții de utilizare, determinate de un risc crescut de apariţie a fracturilor și de o tendință de mortalitate crescută

Stimate profesionist din domeniul sănătății,
De comun acord cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, compania Bayer AG dorește să vă aducă la cunoștință următoarele:

Rezumat
• Utilizarea Xofigo este asociată cu un risc crescut de apariţie a fracturilor. De asemenea, a fost observat un posibil risc crescut de deces în cadrul unui studiu clinic care a investigat diclorura de radiu-223 (Xofigo) în asociere cu abirateronă acetat și prednison/prednisolon la pacienții cu cancer de prostată rezistent la castrare asimptomatic sau ușor simptomatic.
• Radiul-223 trebuie utilizat numai în monoterapie sau în asociere cu un analog al hormonului de eliberare a hormonului luteinizant (LHRH) pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, cu metastaze osoase simptomatice și fără metastaze viscerale cunoscute, în evoluție după cel puțin două linii anterioare de terapie sistemică pentru cancerul de prostată metastatic rezistent la castrare (alta decât cu analogi ai LHRH) sau neeligibili pentru niciun tratament sistemic disponibil pentru cancerul de prostată metastatic rezistent la castrare.
• Radiul-223 este contraindicat în asociere cu abirateronă acetat și prednison/prednisolon.
• Radiul-223 nu este recomandat la pacienții cu un nivel scăzut de metastaze osoase osteoblastice, la pacienții cu metastaze osoase exclusiv asimptomatice și în asociere cu alte terapii antineoplazice sistemice, altele decât cu analogi ai LHRH. La pacienții cu metastaze osoase ușor simptomatici, beneficiul tratamentului trebuie evaluat cu atenție în vederea depășirii riscurilor.
• Starea de sănătate a oaselor și riscul inițial de fracturi trebuie evaluate înainte de inițierea tratamentului și monitorizate îndeaproape timp de cel puțin 24 de luni. Trebuie avută în vedere utilizarea de bifosfonați sau denosumab.

Informații referitoare la problema de siguranță
Datele provenite dintr-un studiu de fază III randomizat, în regim dublu-orb, controlat cu placebo (ERA-223) au arătat că a existat o incidență crescută a fracturilor (28,6% față de 11,4%), o reducere a supraviețuirii mediane globale (30,7 luni față de 33,3 luni, HR (risc relativ) 1,195, IÎ 95% (interval de încredere) 0,950-1,505, p=0,13) și un risc crescut de evoluție radiologică nonosoasă (HR 1,376 [IÎ 95% 0,972, 1,948], p=0,07) la pacienții cărora li s-a administrat radiu-223 în asociere cu abirateronă acetat plus prednison/prednisolon (n=401), comparativ cu pacienții cărora li s-a administrat placebo în asociere cu abirateronă acetat plus prednison/prednisolon (n=405). S-a constatat că există un risc crescut de fracturi, mai ales la pacienții cu antecedente medicale de osteoporoză și la cei cu mai puțin de 6 metastaze osoase. Nu a putut fi demonstrat un beneficiu semnificativ statistic al tratamentului în ceea ce privește supraviețuirea globală în subgrupele de pacienți cu mai puțin de 6 metastaze (HR pentru radiu-223 față de placebo 0,901; IÎ 95% [0,553-1,466], p=0,674) sau cu valoarea inițială a fosfatazei alcaline totale < 220 U/l (HR 0,823; IÎ 95% 0,633-1,068, p=0,142) într-un studiu de fază III randomizat, în regim dublu-orb, controlat cu placebo (ALSYMPCA); utilizarea radiului-223 nu este recomandat la pacienții cu un nivel scăzut de metastaze osoase osteoblastice.
Având în vedere riscul de apariţie a fracturilor identificat recent, neclaritățile legate de o tendință de mortalitate crescută și preocupările privind dezechilibrele legate de progresia la nivel nonosos, indicația radiului-223 este restricționată conform celor menționate mai sus.
La pacienții ușor simptomatici, beneficiul tratamentului trebuie evaluat cu atenție în vederea depășirii riscurilor, ținând cont de faptul că o activitate osteoblastică crescută este probabil necesară pentru beneficiul tratamentului.
Se consideră că radiul-223 se acumulează în zonele cu turnover osos crescut, de exemplu segmentele cu boală osoasă degenerativă (osteoporoză) sau cu (micro)fractură recentă, crescȃnd riscul de apariţie a fracturilor. Alți factori, cum ar fi utilizarea concomitentă de steroizi, pot crește suplimentar riscul de apariţie a fracturilor. Prin urmare, pacienții cu acești factori de risc pot prezenta un risc mai crescut de apariție a fracturilor.
Înaintea tratamentului, în timpul acestuia și după tratamentul cu radiu-223 trebuie monitorizat cu atenție sistemul osos (de exemplu, prin scintigrafie, măsurarea densității minerale osoase) și riscul de fracturi al pacienților (de exemplu, osteoporoză, mai puțin de 6 metastaze osoase, medicamente care cresc riscul de fracturi, indice de masă corporală mic). S-a constatat că utillizarea concomitentă de bifosfonați sau denosumab reduce incidența fracturilor la pacienții tratați cu radiu-223. Așadar, trebuie avute în vedere astfel de măsuri preventive înainte de inițierea sau reluarea tratamentului cu radiu-223. La pacienții cu un risc inițial crescut de fracturi, beneficiul tratamentului trebuie evaluat cu atenție față de riscuri.
Din cauza riscului crescut de apariţie a fracturilor și posibilei mortalități crescute observate la asocierea de radiu-223 cu abirateronă și prednison/prednisolon, această triplă asociere rămâne contraindicată. În plus, nu este recomandată inițierea administrării de radiu-223 în primele 5 zile după ultima doză de abirateronă și prednison/prednisolon. Tratamentul antineoplazic sistemic ulterior nu trebuie inițiat timp de cel puțin 30 de zile după administrarea ultimei doze de Xofigo.
Vor fi efectuate şi alte studii în vederea caracterizării suplimentare a eficacității și a siguranței radiului-223 și, în mod particular, a mecanismelor responsabile pentru riscul crescut de apariţie a fracturilor și posibila mortalitate crescută raportată în studiul ERA-223.

Apel la raportarea de reacții adverse
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Xofigo, către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.amed.md), la secţiunea Raportează o reacţie adversă.

Notă:
În Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor nu este înregistrat produsul medicamentos Xofigo (diclorură de radiu-223).

Referința:
https://www.anm.ro/_/COMUNICARI%20DIRECTE/Comunicare%20catre%20profesionistii%20din%20domeniul%20sanatatii%20cu%20privire%20la%20Xofigo%20(diclorura%20de%20radiu%20223)%20(002).pdf

Noutăţi

08
oct
2019

AMDM invită distribuitori de medicamente şi farmacii la o discuție preliminară privind monitorizarea activă a stocurilor de produse farmaceutice

12
sep
2019

„Raportând reacții adverse puteți reduce suferința și puteți salva vieți!”

09
aug
2019

AMDM a retras din Nomenclatorul de stat ambele forme ale produsului medicamentos STRIM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale