Inspectoratul GPP şi Dispozitivelor Medicale

          Scopul Inspectoratului GPP şi Dispozitivelor Medicale constă în exercitarea controlului şi asigurarea realizării prevederilor actelor normative în vigoare, în domeniul  activităţii farmaceutice desfăşurate de către întreprinderile farmaceutice (farmacii şi filialele lor), indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, instituţiile medico-sanitare publice din cadrul sistemului de sănătate, precum şi de alte întreprinderi şi instituţii farmaceutice prevăzute de legislaţia în vigoare.

          Atribuţiile Inspectoratului GPP şi Dispozitivelor Medicale: 

  1. Organizează şi realizează controlul planificat şi inopinat al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare, de tipul de proprietate şi de subordonare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde la solicitările Ministerului Sănătăţii privind realizarea de inspecţii în domeniul de activitate.
  2. Exercită funcţia de control la etapele de recepţie, evidenţă, păstrare şi livrare a medicamentelor şi verifică respectarea cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează acestea.
  3. Constată contravenţiile şi întocmeşte procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova în domeniile de activitate.
  4. Examinează reclamaţiile în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice, prelevează probe din întreprinderile şi instituţiile farmaceutice pentru controlul calităţii, înaintează prescripţii, perfectează acte de control, procese-verbale, întocmeşte dări de seamă despre activitatea de efectuare a controalelor, informînd Ministerul Sănătăţii.
  5. Aplică măsuri de prevenire a prezenţei pe piaţa farmaceutică a medicamentelor nesupuse evaluării calităţii, fără documente de origine, cu termen de valabilitate expirat etc. 
  6. Conlucrează cu alte organe de control. 

          În activitatea lor angajaţii Inspectoratului se călăuzesc de:

Codul Contravenţional al RM;
Legea RM nr. 131 din 08.06.2012 “Privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător”;
Legea RM nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”;
Legea RM nr. 451-XV din 30.07.2001 “Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
Legea RM nr. 552-XV din 18.10.2001 “Privind evaluarea şi acreditarea în sănătate”;
Legea RM nr. 382-XIV din 06.05.1999 “Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”;
Legea RM nr. 1409-XIII din 17.12.1997 “Cu privire la medicamente”;
Legea RM nr. 1456-XII din 25.05.1993 “Cu privire la activitatea farmaceutică”;
Hotărârea Parlamentului RM nr. 1352-XV din 03.10.2002 “Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului”;
Hotărârea Guvernului RM nr. 71 din 23.01.2013 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi a efectivului–limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”;
Hotărârea Guvernului RM nr. 85 din 25.01.2006 “Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat  "Nomenclatorul de stat al medicamentelor"”;
Hotărârea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006 “Cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori”;
Hotărârea Guvernului RM nr. 1088 din 05.10.2004 “Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului”;
Hotărârea Guvernului RM nr. 603 din 02.07.1997 “Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”;

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității.

Noutăţi

21
oct
2019

Zilele trecute, directorul general al instituției, Zinaida Bezverhni, a semnat, alături de omoloaga sa din Kârgâzstan, un Memorandum de colaborare.

08
oct
2019

AMDM invită distribuitori de medicamente şi farmacii la o discuție preliminară privind monitorizarea activă a stocurilor de produse farmaceutice

12
sep
2019

„Raportând reacții adverse puteți reduce suferința și puteți salva vieți!”

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale