Secţia achiziţii dispozitive medicamente

          Scopul Secţiei Achiziţii Dispozitive Medicale constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale prin organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea procesului de aprovizionare cu dispozitive medicale, la nivel naţional, pe bani publici.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea RM nr. 92 din 26.04.2012 “Cu privire la dispozitivele medicale”;

Legea RM nr. 96 din 13.04.2007 “Legea privind achiziții publice”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 71 din 23.01.2013 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului–limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 568 din 10.09.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 148 din 14.02.2008 “Cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mica”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 245 din 04.03.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 1407 din 10.12.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 1380 din 10.12.2007 “Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”;

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, etc.).

 

Noutăţi

28
apr
2019

Sfânta sărbătoare de Paște coboară în sufletele noastre lumina Învierii deschizându-ne inimile spre credință, iubire și iertare.

17
apr
2019

Reuniune cu expertul internațional în domeniul farmaceutic în AMDM

12
apr
2019

Raportarea reacţiilor adverse la medicamente înregistrează un trend ascendent

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale