Secţia analize fizico-chimice

          Secţia analize fizico-chimice este parte a Laboratorului pentru Controlul Calităţii Medicamentelor.

          În vederea realizării scopului Laboratorului, Secţia analize fizico-chimice efectuează următoarele funcţii de bază:

  1. Controlul calităţii loturilor de substanţe şi preparate medicamentoase, produsului vegetal medicamentos, preparatelor homeopate de import şi autohtone, în conformitate cu prevederile documentaţiei analitico-normative în vigoare;
  2. Controlul de Stat preventiv, controlul ulterior selectiv (prin sondaj) al medicamentelor fabricate de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din ţară, independent de subordonare şi forma de proprietate;
  3. Evaluarea expertă a calităţii medicamentelor la etapa omologării în Republica Moldova, conform Hotărârii Comisiei Medicamentului;
  4. Efectuarea controlului calităţii formelor medicamentoase extemporale preparate în farmaciile Republicii Moldova;
  5. Prepararea soluţiilor volumetrice, soluţiilor de reagenţi şi indicatori pentru întreprinderile  farmaceutice din republică;
  6. Practica de producţie a studenţilor farmacişti şi rezidenţilor  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu";
  7. Acordarea ajutorului consultativ-practic farmaciştilor în domeniul controlului calităţii medicamentelor, păstrării preparatelor medicamentoase.

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale