Dispoziţia Agenţiei Medicamentului Nr. 2 din 30.01.2009

„Cu privire la monitorizarea permanentă a preţurilor cu amănuntul pentru medicamente” 

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale