Ordinul MS RM Nr. 770 din 22.11.2010

„Cu privire la clasificarea medicamentelor autorizate în Republica Moldova”

               Anexa nr.1
               Anexa nr.2  
               Anexa nr.3 
               Anexa nr.4
               Anexa nr.5

 

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale