Procedura de obţinere a avizului publicitar

          În Republica Moldova au dreptul sa facă publicitate la medicamente persoanele fizice sau juridice, care dispun de licenţă pentru activitatea farmaceutică sau reprezentanţii oficiali ai Certificatului de înregistrare a medicamentului.

          La moment, detalii privind cerinţele către materialul publicitar sunt prevăzute în:

          Regulament cu privire la promovarea etică a medicamentelor

          Anexa 1. Tipuri (forme) de materiale publicitare tipărite.

          Anexa 2. Cerere de aprobare a materialului publicitar pentru medicamente.

          Anexa 3. Cronometrarea textului şi a imaginilor.

          Pentru obţinerea permisiunii de a face publicitate la un medicament, solicitantul trebuie să depună la AMDM un dosar.

          Dosarul trebuie să conţină următoarele materiale:

1. Cererea pentru aprobarea materialului publicitar conform anexei nr.2.

2. Materialul publicitar sub formă de spot va fi prezentat în versiune electronică CD-R sau DVD-R cîte un exemplar pentru fiecare post de televiziune şi radio la care se va efectua publicitatea şi 1 exemplar pentru confirmarea autenticităţii informaţiei, care va rămîne în arhiva Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Conţinutul spotului va fi tipărit în formă desfăşurată pe hîrtie, conform exemplului din anexa nr. 3 la Regulament. În cazul celorlalte forme de publicitate se va prezenta materialul publicitar tipărit pe suport de hîrtie. 
          Materialul publicitar tipărit pe hârtie va fi prezentat desfăşurat cu cronometrarea textului şi a imaginilor (anexa nr.3).

3. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii care solicită Avizul;

4. Copia Certificatului de înregistrare a medicamentului;

5. Copia instrucţiunii pentru administrare, aprobată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; 

6. Copia ambalajului secundar, aprobată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; 

7. Actul ce confirmă împuternicirile persoanei care reprezintă interesele în relaţia cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, privind publicitatea sau promovarea medicamentului, după caz; 

8. Copia dispoziţiei de plată, dovadă a achitării taxei pentru aprobarea materialului publicitar

          Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele:

  1. Cererea se va completa indicîndu-se tipul materialului publicitar, conform Anexei Nr. 1.
  2. Toată informaţia trebuie să fie în conformitatea cu rezumatul caracteristicilor medicamentului. În caz dacă mesajul conţine o caracteristică suplimentară, se va face trimitere la sursele de confirmare a veridicităţii informaţiei.
  3. În caz dacă termenul de înregistrare a medicamentului este în scadenţă, se va prezenta o scrisoare de confirmare, în care se va indica data depunerii dosarului pentru reînregistrarea produsului dat.
  4. Contul de plată va fi eliberat în ziua depunerii dosarului şi se va încasa taxa pentru fiecare unitate de materialul publicitar.

Noutăţi

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

25
oct
2018

Lansarea ghișeului unic de gestionare și eliberare a actelor permisive, discutată de către conducerea AMDM cu delegaţia Republicii Serbia

17
oct
2018

Dulciuri şi cadouri pentru copii din partea AMDM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale