Secția economie, finanțe și evidență cantabilă

          Scopul Secţiei Economie, Finanţe şi Evidenţă Contabilă constă în organizarea corectă a evidenţei contabile, elaborarea şi promovarea politicii financiare şi economice în domeniul cheltuielior ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

a) măsurarea, evaluarea, gestiunea şi controlul activelor şi datoriilor, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată;

b) cu informaţii Ministerului Sănătăţii al RM referitor la executarea bugetului pe venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare şi a contul anual de executare;

c) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia şi performanţa financiară, atît pentru cerinţele interne ale Agenţiei, cît şi pentru relaţiile cu instituţiile ierarhic superioare, organele fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea RM contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007;

Ordinul Ministerului Finanţelor RM nr. 93 din 19.07.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”;

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, etc.).

Noutăţi

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

20
feb
2019

AMDM a înregistrat preţurile la producător pentru două preparate, incluse în lista medicamentelor compensate

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale