Secția economie, finanțe și evidență cantabilă

          Scopul Secţiei Economie, Finanţe şi Evidenţă Contabilă constă în organizarea corectă a evidenţei contabile, elaborarea şi promovarea politicii financiare şi economice în domeniul cheltuielior ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

a) măsurarea, evaluarea, gestiunea şi controlul activelor şi datoriilor, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată;

b) cu informaţii Ministerului Sănătăţii al RM referitor la executarea bugetului pe venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare şi a contul anual de executare;

c) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia şi performanţa financiară, atît pentru cerinţele interne ale Agenţiei, cît şi pentru relaţiile cu instituţiile ierarhic superioare, organele fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea RM contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007;

Ordinul Ministerului Finanţelor RM nr. 93 din 19.07.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”;

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, etc.).

Noutăţi

15
oct
2018

AMDM a fost evaluată de către experţii europeni în cadrul unui audit BEMA

10
oct
2018

Problema raportării reacţiilor adverse la medicamente, discutată în cadrul conferinţei, organizate de AMDM

03
oct
2018

Performanţe noi obţinute de către LCCM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale