Serviciul audit intern

         Scopul Serviciului audit intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management al calităţii, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia şi de a asigura calitatea serviciilor acordate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

         Serviciul realizează auditul intern al sistemului de management al calităţii în cadrul Agenţiei;

         Întru realizarea scopului Serviciului, auditorii interni/angajaţii din cadrul Serviciului au acces la toate activităţile entităţii pentru a evalua dacă sistemul de management al calităţii este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

a) realizarea obiectivelor Agenţiei;

b) identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;

c) interacţiunea adecvată cu/între şefii secţiilor Agenţiei;

d) corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;

e) conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele Agenţiei şi directivele conducerii;

f) economicitatea, eficienţa şi siguranţa resurselor;

g) realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor;

h) perfecţionarea sistemului de management al calităţii al Agenţiei;

i) aplicarea adecvată a cadrului legal.

         În activitatea lor, auditorii interni/angajaţii Serviciului se călăuzesc de:

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, etc.).

Declaraţia privind bună guvernare

Noutăţi

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

20
feb
2019

AMDM a înregistrat preţurile la producător pentru două preparate, incluse în lista medicamentelor compensate

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale