Posturi vacante

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante vacante de:

FARMACIST pe perioadă determinată în cadrul Secției autorizare medicamente și suplimente alimentare

Descrierea postului:
Realizarea procesului de evaluare a dosarului depus pentru autorizare/reautorizare.

Responsabilități:
- Verificarea și evaluarea dosarului depus pentru autorizare;
- Introducerea informației din dosar în programul automatizat de monitorizare a procesului de autorizare;
- Solicitarea și recepționarea informației suplimentare;
- Întocmirea și transmiterea actelor de predare-primire a dosarelor și informației suplimentare altor subdiviziuni participante la procesul de autorizare a medicamentelor.

Cerințe:
- Studii superioare de specialitate, rezidențiat;
- Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel și Word;
- Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

MEDIC SPECIALIST(bacteriolog) în cadrul Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor

Descrierea postului:
Efectuarea controlului microbiologic al medicamentelor.

Responsabilităţi:
- Responsabilitate personală pentru calitatea şi veridicitatea rezultatelor analizelor, documentarea şi eliberarea lor oportună;
- Menținerea în stare vitală a tulpinelor de referință;
- Respectarea tehnicii securității biologice;
- Exploatarea corectă şi raţională a bunurilor materiale (aparatajului, consumabilelor) ale laboratorului;
- Respectarea eticii profesioniste, relaţiilor colegiale.

Cerinţe:
- Studii superioare în domeniu;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoștințe elementare a  prevederilor ISO/CEI 17025;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă. Engleza va constitui un avantaj;
- Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

Auditor în domeniul calității

Descrierea postului:
Efectuarea misiunilor de audit intern și acordarea suportului în menținerea unui sistem de management în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001 și cerințele standardelor naționale de control intern în sectorul public.

Responsabilităţi:

 • Acordarea suportului și oferirea consultanței subdiviziunilor Agenției în documentarea proceselor sistemului de management în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001, standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 • Efectuarea auditului intern în cadrul subdiviziunilor Agenției;
 • Elaborarea documentației pentru realizarea misiunilor de audit;
 • Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis;
 • Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit.
 • Actualizarea documentației sistemului de management din cadrul unității de audit intern.

Cerinţe:

 • Studii superioare de licență în domeniul contabilitate, economie;
 • Experiență în domeniul de specialitate de minim 2 ani;
 • Instruire în domeniul sistemului de management al calității ISO 9001, controlului financiar public intern (avantaj);
 • Cunoştinţe privind metodologia de efectuare a auditului intern;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Excel, Word, Internet, Power Point;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza);
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
 • Atitudine pozitivă, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă.

 

INSPECTOR FARMACIST

Descrierea postului:
Realizarea controlului planificat și inopinat al activității înterprinderilor și instituțiilor farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare, de tipul de proprietate și de subordonare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Responsabilități:

 • Verifică disponibilul setului de documente pentru activitatea farmaceutică eliberate de organele abilitate și respectarea condițiilor de desfășurare a activității farmaceutice
 • Efectuează controlul la etapele de recepție, evidență, păstrare și livrare a medicamentelor în conformitate cu legislația în vigoare
 • Verifică respectarea regulamentului privind modalitatea de formare a prețurilor pentru medicamente, articole de uz medical și alte produse farmaceutice
 • Aplică măsuri de prevenire a prezenței pe piața farmaceutică a medicamentelor nesupuse evaluării calității, cu termen de valabilitate expirat etc.
 • Să incheie procese-verbale cu privire la încălcările depistate în urma controlului activității farmaceutice desfășurate de agenții economici.

Cerințe:

 • Studii superioare de specialitate, să dețină cel puțin categoria a doua de calificare
 • Cunoașterea legislației ce reglementează activitatea farmaceutică, ordinele Ministerului Sănătății
 • Experiență profesională în domeniu minim 5 ani
 • Cunoașterea limbilor română și rusă, engleza constituie un avantaj
 • Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă

 

FARMACIST în cadrul Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor

Descrierea postului:
   Efectuarea controlului fizico-chimic al calităţii medicamentelor.

Responsabilităţi:
- Responsabilitate personală pentru calitatea şi veridicitatea rezultatelor analizelor, documentarea şi eliberarea lor oportună.
- Exploatarea corectă şi raţională a bunurilor materiale (aparatajului, consumabilelor) ale laboratorului.
- Respectarea eticii profesioniste, relaţiilor colegiale.

Cerinţe:
- Studii superioare în domeniu;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

CHIMIST în cadrul Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor

Descrierea postului:
    Efectuarea controlului fizico-chimic al calităţii medicamentelor.

Responsabilităţi:
- Responsabilitate personală pentru calitatea şi veridicitatea rezultatelor analizelor, documentarea şi eliberarea lor oportună.
- Cunoașterea metodelor spectrofotometrice, cromatografice, titrimetrice de analiză.
- Exploatarea corectă şi raţională a bunurilor materiale (aparatajului, consumabilelor) ale laboratorului.
- Respectarea eticii profesioniste, relaţiilor colegiale.

Cerinţe:
- Studii superioare în domeniu;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

Bioinginer medical în cadrul Secției certificare, omologare și înregistrare

Descrierea postului:
Organizarea și coordonarea procesului de autorizare a dispozitivelor medicale, reglementare,    supravegherea calității dispozitivelor medicale.  

Responsabilităţi:
-       Aplică prevederile actelor normative în domeniul dispozitivelor medicale;
-       Participă în toate etapele procesului de înregistrare a dispozitivelor medicale;
-       Evaluează calitatea dispozitivelor medicale;
-       Asigură servicii de consultanță și expertiză de specialitate în domeniul său de activitate;

Cerinţe:
      - Studii superioare în domeniu;
      - experiența in domeniul Dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
      - Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
      - Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
      - Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

Bioinginer medical în cadrul Secției Management și Marketing

Descrierea postului:
Participarea la promovarea sistemului informational de management al dispozitivelor medicale.

Responsabilităţi:
- Participă la completarea clasificatoarelor privind dispozitivele medicale din sistemul informational, colaborarea cu instituţiile medico-sanitare publice;
- Monitorizarea procesului de introducere a datelor în baza de date a sistemului informațional;
-Administrarea clasificatoarelor sistemului informațional. 

Cerinţe:
- Studii superioare - specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- experiența in domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO 9001;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Experiența în domeniul gestionării bazelor de date va consitui un avantaj;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

Bioinginer medical în cadrul Secției monitorizare și vigilență

Descrierea postului:
Participarea la promovarea sistemului de vigilenţă a dispozitivelor medicale.

Responsabilităţi:
-  Recepţionarea, înregistrarea, sistematizarea şi evaluarea rapoartelor iniţiale a incidentelor de la producător sau reprezentantul acestuia, precum şi de personalul din sistemul de sănătate (utilizator) şi de pacienţi/consumatori;
- Participă la elaborarea şi gestionarea documentelor privind aspectele de monitorizare şi vigilenţă a dispozitivelor medicale cu informarea ulterioară a specialiştilor din domeniul sănătăţii, colaboratorilor instituţiei;
- Introducerea datelor în baza de date a sistemului de vigilenţă.

Cerinţe:
- Studii superioare - specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- experiența in domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO 9001;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

Farmacolog pe perioadă determinată în cadrul Secției autorizare medicamente și suplimente alimentare

Descrierea postului:
Realizarea procesului de evaluare a dosarului depus pentru autorizare/reautorizare.

Responsabilități:
- Verificarea și evaluarea dosarului depus pentru autorizare;
- Evaluarea caracteristicilor farmacologice a produselor medicamentoase;
- Introducerea informației din dosar în programul automatizat de monitorizare a procesului de autorizare;
- Solicitarea și recepționarea informației suplimentare;
- Întocmirea și transmiterea actelor de predare-primire a dosarelor și informației suplimentare altor subdiviziuni participante la procesul de autorizare a medicamentelor.

Cerințe:
- Studii superioare de specialitate, rezidențiat;
- Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel și Word;
- Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă ;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poza și indicarea postului la adresa de e-mail: veronica.rotarau@amed.md
Doar candidații selectați vor fi contactați.

Noutăţi

15
aug
2017

AMDM a semnat, în premieră, acorduri de colaborare cu două instituţii similare din UE

01
aug
2017

AMDM a obținut Certificarea ISO 9001:2015 pentru Sistemul de management al calităţii

19
iul
2017

380 de medicamente, înregistrate de AMDM cu preţuri scăzute de producător

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale