Comunicat de presă EMA referitor la lipsa dovezilor concrete pentru confirmarea asocierii medicamentelor care conţin testosteron cu un risc crescut de apariţie a tulburărilor cardiace

COMUNICAT DE PRESĂ EMA REFERITOR LA LIPSA DOVEZILOR CONCRETE PENTRU CONFIRMAREA ASOCIERII MEDICAMENTELOR CARE CONŢIN TESTOSTERON CU UN RISC CRESCUT DE APARIŢIE A TULBURĂRILOR CARDIACE

01.12.2014

          EMA, 21 noiembrie 2014

          Grupul de lucru pentru procedura de recunoaştere mutuală şi descentralizată pentru medicamentele de uz uman (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human = CMDh), organism de reglementare care reprezintă statele membre ale Uniunii Europene, a agreat prin consens faptul că nu există dovezi concrete care să confirme asocierea medicamentelor care conţin testosteron cu un risc crescut de apariţie a tulburărilor cardiace la bărbaţii care nu secretă suficient testosteron (afecţiune cunoscută sub denumirea de hipogonadism). Cu toate acestea, informaţiile despre medicament trebuie actualizate în conformitate cu cele mai recente dovezi de siguranţă precum şi cu atenţionarea referitoare la necesitatea de a confirma absenţa testosteronului prin semne, simptome şi analize de laborator, înainte de iniţierea tratamentului cu aceste medicamente.Opinia CMDh urmează unei reevaluări efectuate de Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC) al EMA asupra datelor disponibile cu privire la riscul de apariţie a problemelor grave cardiace şi circulatorii, în special infarct miocardic, la bărbaţii care urmează acest tratament medicamentos. Reevaluarea medicamentelor care conţin testosteron a fost declanşată în urma unor studii recente, care au sugerat existenţa unui risc crescut de apariţie a tulburărilor cardiace la bărbaţii care utilizează medicamentele care conţin testosteron, comparativ cu cei cărora nu li se administrează aceste medicamente. PRAC a avut în vedere şi a analizat studiile respective, împreună cu datele provenite din alte studii, precum şi informaţii privind siguranţa, colectate după punerea pe piaţă, şi a constatat că datele referitoare la riscul de apariţie a problemelor cardiace au fost inconsistente: rezultatele din unele studii au arătat un risc crescut, altele nu, iar unele dintre studii au prezentat probleme de design, limitând astfel concluziile rezultate din cercetare. PRAC a precizat de asemenea că absenţa testosteronului în sine poate creşte riscul de apariţie a tulburărilor cardiace.PRAC a recomandat actualizarea informaţiilor despre medicament pentru toate medicamentele care conţin testosteron în conformitate cu cele mai recente date, precum şi includerea de atenţionări referitoare la pacienţii care ar putea prezenta un risc crescut de apariţie a afecţiunilor cardiace. De asemenea, mai trebuie precizat clar faptul că utilizarea medicamentelor care conţin testosteron este recomandată numai în cazul în care concentraţia testosteronului are valori neobişnuit de scăzute, confirmate prin semne, simptome şi analize de laborator. Nivelurile de testosteron scad odată cu înaintarea în vârstă, dar administrarea medicamentului pentru restabilirea acestora la pacienţii vârstnici sănătoşi constituie o utilizare în afara indicaţiilor pentru care a fost autorizat medicamentul în Uniunea Europeană (UE). PRAC consideră în continuare că riscurile cu privire la apariţia tulburărilor cardiace şi circulatorii, precum şi orice posibile mecanisme a acestor reacţii adverse ale medicamentelor care conţin testosteron trebuie monitorizate în continuare. În cadrul următoarei reevaluări periodice de siguranţă (la care sunt supuse aceste medicamente, la fel ca toate medicamentele din UE), trebuie furnizate informaţii provenite din studiile în curs de desfăşurare.CMDh a aprobat prin consens recomandările PRAC, acestea urmând să fie aplicate în mod direct în conformitate cu un calendar agreat de statele membre în care au fost autorizate medicamentele.
          Informaţii pentru pacienţi

 • Testosteronul este un hormon responsabil pentru dezvoltarea funcţiei de reproducere la bărbaţi. Medicamentele care conţin testosteron sunt autorizate în Uniunea Europeană pentru tratarea bărbaţilor care nu secretă suficient testosteron (afecţiune cunoscută sub denumirea de hipogonadism).
 • Unele studii recente au sugerat că utilizarea medicamentelor care conţin testosteron pot mări riscul apariţiei infarctului miocardic la bărbaţi sau pot avea alte reacţii adverse grave cardiace sau circulatorii. Cu toate acestea, o analiză în profunzime a datelor nu a furnizat informaţii concludente referitoare la aplicarea acestei ipoteze.
 • Ca măsură de precauţie, informaţiile despre medicament vor fi actualizate cu cele mai noi date cu privire la riscuri precum şi cu atenţionări suplimentare referitoare la utilizarea în condiţii de siguranţă. Siguranţa medicamentelor care conţin testosteron va fi monitorizată în continuare.
 • Pacienţii cărora li se prescrie medicamente care conţin testosteron trebuie să aducă la cunoştinţă medicului dacă urmează tratament pentru hipertensiune arterială, deoarece testosteronul poate să crească şi presiunea arterială.
 • Informaţiile despre medicament vor fi şi acestea modificate, pentru a clarifica recomandarea conform căreia aceste medicamente trebuie administrate numai la bărbaţii la care atât semnele cât şi simptomele verificate cu ajutorul analizelor de laborator confirmă un nivel neobişnuit de scăzut de testosteron.
 • Nu există multe informaţii cu privire la utilizarea medicamentelor care conţin testosteron în cazul pacienţilor cu vârsta de peste 65 de ani. Nivelurile de testosteron scad odată cu vârsta, dar administrarea medicamentului pentru restabilirea acestora la pacienţii vârstnici sănătoşi constituie o utilizare în afara indicaţiilor pentru care a fost autorizat medicamentul în Uniunea Europeană (UE).
 • Pacienţilor li se recomandă să discute cu medicul sau farmacistul orice nelămuriri cu privire la tratamentul lor.

          Informaţii pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii
          Medicamentele care conţin testosteron au fost autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, ca tratament de substituţie pentru bărbaţii cu hipogonadism. Raportul beneficiu-risc pentru aceste medicamente a fost reevaluat în urma datelor publicate recent, care arătau un risc crescut de apariţie a afecţiunilor cardiovasculare, în special infarct miocardic, la bărbaţii trataţi cu testosteron.Informaţii pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii
Medicamentele care conţin testosteron au fost autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, ca tratament de substituţie pentru bărbaţii cu hipogonadism. Raportul beneficiu-risc pentru aceste medicamente a fost reevaluat în urma datelor publicate recent, care arătau un risc crescut de apariţie a afecţiunilor cardiovasculare, în special infarct miocardic, la bărbaţii trataţi cu testosteron.

 • Unele studii au arătat un risc crescut de apariţie a evenimentelor cardiovasculare la bărbaţii trataţi cu medicamente care conţin testosteron, constatările din literatură neevidenţiind însă manifestarea constantă a unui astfel de aspect. Având în vedere toate datele, semnalul cu privire la existenţa unui risc cardiovascular asociat cu utilizarea medicamentelor care conţin testosteron rămâne fragil şi neconcludent.
 • Terapia de substituţie cu testosteron trebuie administrată numai în cazul unui deficit de hormon confirmat de caracteristici clinice şi analize biochimice. Nivelurile de testosteron trebuie monitorizate periodic în timpul tratamentului. Hemoglobina, hematocritul, funcţia hepatică şi concentraţia sanguină a lipidelor, trebuie şi acestea monitorizate periodic.
 • La pacienţii care suferă de probleme cardiace, hepatice sau renale severe sau de boală cardiacă ischemică, tratamentul cu testosteron poate determina complicaţii severe caracterizate prin edeme cu sau fără insuficienţă cardiacă congestivă. În acest caz, tratamentul trebuie întrerupt imediat.
 • Se recomandă precauţie şi în cazul pacienţilor cu hipertensiune arterial preexistentă, deoarece medicamentele cu testosteron pot determina o creştere a tensiunii arteriale.
 • La pacienţii cu vârsta de peste 65 ani există experienţă limitată cu privire la siguranţa şi eficacitatea utilizării acestor medicamente. Este indicat să se aibă în vedere faptul că nivelurile fiziologice de testosteron scad odată cu înaintarea în vârstă, neexistând însă consens cu privire la valorile de referinţă specifice vârstei pentru testosteron şi la utilizarea medicamentelor cu testosteron pentru stimularea acestor niveluri la bărbaţii vârstnici sănătoşi, ceea ce constituie utilizare în afara indicaţiilor aprobate în Uniunea Europeană.
 • Modificările informaţiilor despre medicament pentru medicamentele care conţin testosteron sunt o consecinţă a reevaluării efectuate de PRAC asupra datelor disponibile din studii clinice, studii observaţionale, meta-analize, informaţii obţinute după punerea pe piaţă precum şi a datelor publicate ulterior cu privire la riscurile cardiovasculare asociate terapiei cu medicamente care conţin testosteron.
 • Unele dintre studiile recente au arătat o creştere a riscului de apariţie a evenimentelor cardiovasculare la bărbaţii trataţi cu medicamente care conţin testosteron. În special, au apărut îngrijorări cu privire la posibilitatea creşterii riscurilor de apariţie a problemelor cardiovasculare şi anume infarct miocardic, la bărbaţii trataţi cu testosteron şi care prezintă afecţiuni cardiace preexistente (1-3).
 • Cu toate acestea, există cercetări (4-7) care nu dovedesc existenţa unei asocieri între testosteron şi apariţia afecţiunilor cardiovasculare, în timp ce datele furnizate în urma unui studiu multinaţional, observaţional, de registru (multinational observational registry study = RHYME), în cadrul căruia s-a analizat impactul asupra sănătăţii prostatei la pacienţii trataţi cu testosteron timp de peste doi ani, indică şi acestea apariţia de evenimente cardiovasculare în intervalul anticipat.
 • Datele de siguranţă cardiovasculară a medicamentelor care conţin testosteron vor fi monitorizate în continuare, urmând ca, la apariţia acestora, constatările studiilor aflate în curs de desfăşurare să fie analizate în cadrul viitoarelor reevaluări periodice ale raportului beneficiu-risc.
 • Dată fiind lipsa de date relevante referitoare la siguranţă şi eficacitate la pacienţii cu hipogonadism influenţat de vârstă şi de valori fiziologice de referinţă bine stabilite, este necesară efectuarea de studii în continuare.

          Informaţii suplimentare despre medicament
          Medicamentele care conţin testosterone sunt utilizate ca tratament de substituţie pentru bărbaţii cu hipogonadism. Administrarea medicamentelor care conţin testosteron la bărbaţii sănătoşi cu vârstă înaintată nu constituie indicaţie aprobată în UE. 
          Medicamentele care conţin testosteron au fost autorizate prin procedură naţională în toate statele membre ale UE, sub diferite denumiri comerciale. Acestea sunt disponibile în forme farmaceutice diferite precum capsule cu administrare orală, implanturi injectabile subcutanat, plasturi, geluri sau soluţii pentru aplicare cutanată. 
          Testosteronul este un hormon, cunoscut ca androgen, responsabil pentru dezvoltarea funcţiei de reproducere la bărbaţi. În cazul bărbaţilor cu hipogonadism, nivelul testosteronului este scăzut, afectând dezvoltarea sexuală normală. Medicamentele care conţin testosteron acţionează prin substituirea testosteronului absent, contribuind la aducerea la normal a nivelului de testosteron, pentru a asigura dezvoltarea sexuală normală. Printre semnele şi simptomele posibile se pot enumera dezvoltarea sexuală incompletă, scăderea funcţiei sexuale, infertilitate, fatigabilitate, depresie, anemie uşoară, scăderea masei şi a forţei musculare, ţesut adipos în exces.

          Informaţii suplimentare referitoare la această evaluare
          Reevaluarea medicamentelor care conţin testosteron a fost declanşată în data de 27 martie 2014, la solicitarea Estoniei, conform prevederilor Articolului 31 al Directivei CE 83/2001. Reevaluarea a fost efectuată ca urmare a unor îngrijorări cu privire la raportarea unor reacţii adverse cardiace asociate cu administrarea acestor medicamente.
          Evaluarea a fost efectuată de Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC), comitet responsabil pentru evaluarea problemelor de siguranţă privind medicamentele de uz uman, care a formulat un serie de recomandări. Deoarece toate medicamentele care conţin testosteron sunt autorizate prin procedură naţională, recomandările PRAC au fost transmise Grupului de lucru pentru procedura de recunoaştere mutuală şi descentralizată pentru medicamentele de uz uman (Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human = CMDh), care a adoptat o opinie finală. CMDh este organismul de reglementare care reprezintă autorităţile naţionale de reglementare în domeniul medicamentului din statele membre ale Uniunii Europene, responsabil pentru asigurarea unor standarde de siguranţă armonizate pentru medicamentele autorizate prin proceduri naţionale.
          Întrucât poziţia CMDh a fost agreată prin consens, recomandările vor fi implementate direct la nivelul statelor membre în care aceste medicamente sunt autorizate conform unui calendar agreat.

Noutăţi

18
iun
2019

AMDM și-a reconfirmat corespunderea cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015

06
iun
2019

05 mai 2019

22
mai
2019

Situația pe piața farmaceutică, aprilie 2019

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale