Secția reglamentele și strategii

          Scopul de bază al Secţiei Reglementare şi Strategii constă în coordonarea activităţilor subdiviziunilor Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în materie de elaborare, revizuire şi promovare a cadrului legislativ – normativ în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale, conform directivelor organelor centrale ale puterii de stat.

          Angajaţii Secţiei asigură:

a) Elaborarea, revizuirea, examinarea proiectelor de acte legislative şi normative;

b) Elaborarea şi modificarea, la solicitarea Ministerului Sănătăţii al RM, a documentelor de politici şi strategii în domeniul medicamentului şi dispozitivelor medicale

c) Contribuirea la armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară;

d) Colaborarea cu instituţiile cointeresate în evaluarea şi acreditarea activităţii întreprinderelor farmaceutice, cu organizaţiile profesionale din domeniile respective, alte instituţii publice şi organizaţii obşteşti;

e) Colaborarea cu organisme internaţionale de reglementare  în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale.

e) Consolidarea relaţilor de colaborare cu echipe naţionale şi internaţionale de reglementare şi coordonare pentru monitorizarea politicilor şi strategiilor naţionale şi globale.

          ​În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

1)   Legi, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, regulamentul Agenţiei,  regulamentul secţiei, etc.;

2) SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

3) Declarația de politică în domeniul calității.

Noutăţi

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

20
feb
2019

AMDM a înregistrat preţurile la producător pentru două preparate, incluse în lista medicamentelor compensate

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale