Secția evaluare, statictică și comunicare

          Scopul Secţiei Evaluare, Statistică şi Comunicare este de a contribui la realizarea misiunii şi obiectivelor Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, asigurând servicii de înaltă calitate în domeniul dat.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

a) avizarea publicităţii medicamentelor, precum şi monitorizarea activităţii de promovare şi publicitate a medicamentelor;

b) calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele, care urmează să fie incluse în Lista celor compensate;

c) prelucrarea datelor furnizate de Inspectoratul Farmaceutic, privind preţul cu amănuntul pentru medicamente; generarea rapoartelor lunare privind indicele de preţ;

d) efectuarea studiilor de piaţă privind accesibilitatea fizică şi economică a medicamentelor, precum şi preţurile acestora în ţările de referinţă;

e) organizarea editării culegerilor statistice în domeniul farmaceutic;

f) plasarea informaţiei cu privire la activitatea Agenţiei pe pagina oficială www.amed.md;

g) coordonarea şi implementarea tuturor activităţilor de comunicare şi informare publică.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea RM nr. 1409-XIII din 17.12.1997 “Cu privire la medicamente”;

Legea RM nr. 1456-XII din 25.05.1993 “Cu privire la activitatea farmaceutică”;

Hotărârea Parlamentului RM nr.1352-XV din 03.10.2002 “Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 188 din 03.04.2002 “Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”;

Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.Rg.04-125 din 08.06.2016 „Cu privire la monitorizarea permanentă a prețurilor la medicamente”

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, etc.).

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale