Secția evaluare, statictică și comunicare

          Scopul Secţiei Evaluare, Statistică şi Comunicare este de a contribui la realizarea misiunii şi obiectivelor Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, asigurând servicii de înaltă calitate în domeniul dat.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

a) avizarea publicităţii medicamentelor, precum şi monitorizarea activităţii de promovare şi publicitate a medicamentelor;

b) calcularea sumelor fixe compensate pentru medicamentele, care urmează să fie incluse în Lista celor compensate;

c) prelucrarea datelor furnizate de Inspectoratul Farmaceutic, privind preţul cu amănuntul pentru medicamente; generarea rapoartelor lunare privind indicele de preţ;

d) efectuarea studiilor de piaţă privind accesibilitatea fizică şi economică a medicamentelor, precum şi preţurile acestora în ţările de referinţă;

e) organizarea editării culegerilor statistice în domeniul farmaceutic;

f) plasarea informaţiei cu privire la activitatea Agenţiei pe pagina oficială www.amed.md;

g) coordonarea şi implementarea tuturor activităţilor de comunicare şi informare publică.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea RM nr. 1409-XIII din 17.12.1997 “Cu privire la medicamente”;

Legea RM nr. 1456-XII din 25.05.1993 “Cu privire la activitatea farmaceutică”;

Hotărârea Parlamentului RM nr.1352-XV din 03.10.2002 “Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului”;

Hotărârea Guvernului RM nr. 188 din 03.04.2002 “Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”;

Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.Rg.04-125 din 08.06.2016 „Cu privire la monitorizarea permanentă a prețurilor la medicamente”

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, etc.).

Noutăţi

10
oct
2018

Problema raportării reacţiilor adverse la medicamente, discutată în cadrul conferinţei, organizate de AMDM

03
oct
2018

Performanţe noi obţinute de către LCCM

01
oct
2018

Precizările AMDM referitor la unele informaţii publicate în mass-media

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale