Secția juridică

          Scopul Secţiei Juridice este de a contribui la realizarea misiunii și obiectivelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare - Agenţie), prin acordarea de asistenţă juridică în acest sens.

          Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei asigură:

  1. Reprezentarea Agenţiei în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel;
  2. Contribuirea la elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
  3. Elaborarea propunerilor privind completarea sau modificarea cadrului legislativ reieşind din datele deţinute de Agenţie şi controalele efectuate,
  4. Contribuirea la armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
  5. Participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului farmaceutic şi dispozitivelor medicale;
  6. Conlucrarea cu subdiviziunile structurale ale Agenţiei şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în domeniul de competenţe şi a altor probleme ce ţin de activitatea Agenţiei;
  7. Respectarea dreptului omului;
  8. Aplicarea adecvată a cadrului legal.

          ​În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

       Constituţia Republicii Moldova;
       Legi şi hotărîri de Parlament, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului, tratate internaţionale la
       care Republica Moldova este parte, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, regulamentul Agenţiei, etc.;
       SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
       Declarația de politică în domeniul calității;
       Codul civil al Republicii Moldova;
       Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456 din 25.05.1993;
       Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 17.12.1997;
       Legea cu privire la dispozitive medicale nr. 102 din 09.06.2017;
       Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011;
       Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
       Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013, cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției
       Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

 

Noutăţi

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

20
feb
2019

AMDM a înregistrat preţurile la producător pentru două preparate, incluse în lista medicamentelor compensate

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale