Serviviul e-transformare

Centrul de evidiență a circulației medicamentelor

          Scopul şi Obiectivele Serviciului E-transformaresunt:

  1. Implementarea sistemelor Informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în vederea creşterii eficienţei activităţii;
  2. Asigurarea unor comunicaţii performante, printr-un acces fiabil la resursele informaţionale pentru toţi angajaţii Agenţiei şi o continuă modernizare a facilităţilor Intranet şi Internet, oferite de reţeaua de comunicaţii AMDM;
  3. Asigurarea instruirii personalului care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de informare  şi comunicare pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente a Agenţiei;
  4. Elaborarea şi implementarea tehnologiilor Web pentru promovarea politicilor, strategiilor şi documentelor de importanţă majoră pentru Agenţie.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea Republicii Moldova nr. 241-XVI din 15.11.2007 „Cu privire la comunicaţiile electronice”;

Legea Republicii Moldova  nr. 264-XV din 15.07.2014 "Cu privire la documentul electronic şi sămnătura digitală";

Legea Republicii Moldova nr. 467-XV din 21.11.2003 "Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat";

Legea Republicii Moldova nr. 1069-XIV din 22.06.2000 "Cu privire la informatică";

Legea Republicii Moldova nr. 982 din 11.05.2000 "Cu privire la accesul la informaţie";

Hotărârea Guvernului RM nr. 71 din 23.01.2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale"

Hotărârea Guvernului RM nr. 499 din 06.07.20012 "Cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale"

Hotărârea Guvernului RM nr. 188 din 03.04.2012  "Cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor publice în reţeaua Internet";

Hotărârea Guvernului RM nr. 28 din 11.04.2012 „Foaia de parcurs a Agenţiei Medicamentului pentru anii 2012 - 2014” 

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, etc.).

Noutăţi

22
mai
2018

AMDM a emis 85 de decizii ce vizează licențierea activității farmaceutice în trimestru I, 2018

21
apr
2018

O delegație a ANMDM din România a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova

20
apr
2018

Comitetul Director al proiectului Twinning s-a reunit în cea de-a cincea ședință pentru a discuta rezultatele obținute

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale