Serviviul e-transformare

Centrul de evidiență a circulației medicamentelor

          Scopul şi Obiectivele Serviciului E-transformaresunt:

  1. Implementarea sistemelor Informatice pentru automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în vederea creşterii eficienţei activităţii;
  2. Asigurarea unor comunicaţii performante, printr-un acces fiabil la resursele informaţionale pentru toţi angajaţii Agenţiei şi o continuă modernizare a facilităţilor Intranet şi Internet, oferite de reţeaua de comunicaţii AMDM;
  3. Asigurarea instruirii personalului care să permită fructificarea oportunităţilor electronice de informare  şi comunicare pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente a Agenţiei;
  4. Elaborarea şi implementarea tehnologiilor Web pentru promovarea politicilor, strategiilor şi documentelor de importanţă majoră pentru Agenţie.

          În activitatea lor, angajaţii Secţiei se călăuzesc de:

Legea Republicii Moldova nr. 241-XVI din 15.11.2007 „Cu privire la comunicaţiile electronice”;

Legea Republicii Moldova  nr. 264-XV din 15.07.2014 "Cu privire la documentul electronic şi sămnătura digitală";

Legea Republicii Moldova nr. 467-XV din 21.11.2003 "Cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat";

Legea Republicii Moldova nr. 1069-XIV din 22.06.2000 "Cu privire la informatică";

Legea Republicii Moldova nr. 982 din 11.05.2000 "Cu privire la accesul la informaţie";

Hotărârea Guvernului RM nr. 71 din 23.01.2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale"

Hotărârea Guvernului RM nr. 499 din 06.07.20012 "Cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale"

Hotărârea Guvernului RM nr. 188 din 03.04.2012  "Cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor publice în reţeaua Internet";

Hotărârea Guvernului RM nr. 28 din 11.04.2012 „Foaia de parcurs a Agenţiei Medicamentului pentru anii 2012 - 2014” 

SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

Declarația de politică în domeniul calității;

Alte acte în domeniu (legi şi hotărîri de Parlament, hotărîri de Guvern, acte normative ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei, etc.).

Noutăţi

06
mar
2019

Proiectul Twinning, încheiat cu succes la AMDM

20
feb
2019

AMDM a înregistrat preţurile la producător pentru două preparate, incluse în lista medicamentelor compensate

29
noi
2018

Agenţii economici pot solicita orice act permisiv, eliberat de AMDM, în format electronic, prin intermediul Ghişeului unic

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale